Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Sejm zatwierdził Konwencję ws. osób niepełnosprawnych

Dodano: 14 czerwca 2012

Foto

Posłowie wszystkich klubów poparli projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dokument, m.in. definiuje pojęcie „osoby niepełnosprawnej” i podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność [WIDEO].

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała konwencję w marcu 2007 r.

Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomir Piechota  wyjaśnił, że konwencja ratyfikowana jest po pięciu latach od podpisania, ponieważ należało dostosować nasze prawo do jej zapisów.
Nie chcieliśmy, by była to ratyfikacja pozorna; ratyfikacja ze zbyt wieloma zastrzeżeniami byłaby mało wiarygodna – uznał.

W ostatnich latach, w Polsce wprowadzono wiele rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, np. ustawa o psie przewodniku, języku migowym, renty dla wszystkich paraolimpijczyków, dostosowanie budynków parlamentu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zdaniem posła Piechoty ratyfikacja konwencji będzie zakończeniem jednego etapu i rozpoczęciem kolejnego, ponieważ pozostało wiele problemów do rozwiązania, m.in. w obszarze edukacji. Według niego trzeba poszerzać kompetencje pedagogów, by potrafili pracować z uczniami o specjalnych potrzebach – ich pojawienie się w szkole nie powinno budzić lęku wśród nauczycieli, rodziców i dzieci. Podkreślił, że także bariery architektoniczne – wciąż obecne w przestrzeni publicznej – to efekt niewystarczającej wiedzy, złego sposobu kształcenia.

Więcej na temat Konwencji można przeczytać na stronie posła Sławomira Piechoty.Źródło, foto: pap, tvpparlament, sejm.gov.pl, piechota.info.pl 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio