Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Ludowcy skarżą nowelizację ustawy, którą poparli w głosowaniu

Dodano: 20 czerwca 2012

Foto

PSL skarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, którą rok temu poparł w głosowaniu. Ludowcy kwestionują przepis mówiący o tym, że minister sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości [AUDIO].

Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju reforma organizacyjna sądów może budzić wątpliwości. Chociażby ze względu na to czy kryteria wybrania sądów, czy zmiany dokonywane między poszczególnymi powiatami, po konsultacjach ministra sprawiedliwości budziły wątpliwości naszego koalicjanta. Można ten sposób rozumowania przyjąć do wiadomości. Trzeba też pamiętać o tym, że PSL od początku kwestionował ten pomysł, więc w tej sprawie akurat jest konsekwentny.

Sprawa wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynie na relacje pomiędzy koalicjantami. Mogę o tym zapewnić z naszej strony. Natomiast oczywiście jest kwestia postępowania naszego koalicjanta, bo to PSL zgłasza główne zastrzeżenia do reformy, którą chce przeprowadzić minister Jarosław Gowin.

Ludowcy obawiają się, że reorganizacja mniejszych sądów doprowadzi do zmniejszenia znaczenia powiatów, a w konsekwencji może oznaczać ich zniesienie. Nie podzielam tych obaw. Sądy będą działać w powiatach, zlikwidowane mają być siedziby. W ten sposób przybywa w wielu powiatach jeden sędzia dodatkowy, który do tej pory musiał zarządzać jako prezes lokalnego sądu, tymże sądem. Czy to jest reforma, która w tej postaci jest konieczna, to jest oczywiście pytanie do ministra sprawiedliwości. Próba innego zwiększenia mobilności sędziów pomiędzy sądami, nie byłaby konstytucyjna. Nie było innego wyjścia zwiększenia pracy sądów w miejscach, gdzie do tej pory ich brakowało.

Zgodnie z rozporządzeniem, sądy rejonowe, w których pracuje do 14 sędziów, miałyby zostać zniesione i przyłączone do większych sądów rejonowych, jako wydziały zamiejscowe. Zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 lipca. Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości zapowiedział, że planowana reforma sądów powinna wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Źródło, fot.: IAR, money.pl, klub.platforma.org


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio