Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rusza 18. posiedzenie Sejmu

Dodano: 11 lipca 2012

Foto

Ślubowaniem poselskim prawniczki z Raciborska Elżbiety Achinger, obejmującej mandat po byłym ministrze skarbu Aleksandrze Gradzie, rozpoczniemy dzisiaj 18. posiedzenie Sejmu. W trakcie dobrad zajmiemy się, m.in. projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 515, druk nr 517).

O rezygnacji z mandatu ministra Aleksandra Grada informowałem na konferencji prasowej 28 czerwca [WIDE O]. Grad przez cztery kadencje zasiadał w Sejmie, kierował też ministerstwem skarbu. W czasie kierowania resortem  przeprowadził ponad 500 prywatyzacji, co dało państwu przychody na poziomie 45 mld zł, a także spopularyzował akcjonariat obywatelski. Minister doprowadził też do pomyślnego dla Polski rozwiązania jednego z najsłynniejszych sporów ostatnich 20 lat, czyli sporu resortu skarbu z Eureko, dotyczącego realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r.

Odejście Aleksandra Grada to strata dla klubu Platformy. Trudno się z tym pogodzić, ale przyjmujemy wybór Olka jako oczywisty.

W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Izby przewidziano rozpatrzenie, przygotowanego przez klub PO projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozwiązania w nich zawarte mają, m.in. zwiększyć uprawnienia członków spółdzielni. Nowe regulacje zakładają zwiększenie praw spółdzielców i ich kontroli nad spółdzielnią, umocnienie pozycji walnego zgromadzenia członków spółdzielni oraz personalną odpowiedzialność zarządu za działania na szkodę spółdzielni lub jej członków. Zmiany zmierzają też do porządkowania sprawy gruntów, ułatwiają, tzw. uwłaszczenia, czyli przekształcenia własnościowe w spółdzielni.

Zgodnie z propozycją naszego klubu, spółdzielcy mający jedynie lokatorskie prawo do lokalu mają być chronieni na równi z osobami mającymi własnościowe prawo do lokalu. Nowe prawo ma również urealnić kadencyjność władz spółdzielni.

W trakcie obrad plenarnych 18. posiedzenia zajmiemy się także:  rządowym projektem nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz poselskim projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozpatrzymy również, w drugim czytaniu, m.in. projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie. W trakcie obrad wysłuchamy sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2011 r. i przedstawionego przez Ministra Skarbu Państwa sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w 2011 r.

Transmisja online obrad Sejmu dostępna jest na stronie Izby.
 
Źródło, fot.: tvpparlament.pl, klub.platforma.org, sej.gov.pl,Krzysztof Białoskórski. 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio