Facebook Flickr YouTube Sejmometr

20. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 29 sierpnia 2012

Foto

Rozpoczęło się dwudzieste posiedzenie Sejmu. Podczas obrad zajmiemy się, m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz poprawkami Senatu do nowelizacji prawa prasowego, prawa o zgromadzeniach i prawa celnego. Wysłuchamy również informacji premiera i prokuratora generalnego w sprawie Amber Gold [transmisja].

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 319 i 625), jest kolejnym, realizowanym postulatem z expose Donalda Tuska. Rządowy projekt zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom o dochodzie nie przekraczającym 1922 zł netto na osobę. Rodzice ubiegający się o tego rodzaju świadczenie będą musieli, wraz z wnioskiem o jego przyznanie, składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Zgodnie z projektem wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin.Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny poparła przedmiotowy projekt.

W czwartek rozpatrzymy także poprawki Senatu do nowelizacji prawa prasowego (druk nr 644). Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, z 5 maja 2004 r. i 1 grudnia 2010 r. Na posiedzeniu, 3 sierpnia br., Senat wprowadził pięć poprawek do nowelizacji przewidujących, m.in. pozostawienie sprostowań, jako jedynej formy reakcji na publikacje oraz drukowane ich taką samą czcionką jak materiał prasowy, którego dotyczy.

Więcej na temat obrad na stronie Izby.


Źródło, fot. sejm.gov.pl / Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio