Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Nie będzie komisji śledczej ds. Amber Gold

Dodano: 31 sierpnia 2012

Foto

Stosunkiem głosów 235 za, 220 przeciw odrzuciliśmy wniosek PiS-u o powołanie komisji śledczej ds. Amber Gold. Wniosek przegłosowany został dzisiaj (31.08) po północy, po wczorajszych wystąpieniach, m.in. premiera, prokuratora generalnego. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której zgłoszono niemal 200 pytań.

Szef rządu Donald Tusk, w swoim wystapieniu nie zgodził się z diagnozą PiS-u, że sprawa Amber Gold pokazała, iż państwo nie działa. Premier podkreślił, że w tej sprawie należy wyjaśnić błędy instytucji państwowych, ale nie może być to pretekst do podporządkowania ich władzy politycznej. Jak dodał, zastrzeżenia budzą działania prewencyjne ABW, nie wykluczył wniosków personalnych w służbach. W ocenie premiera trzeba szybko zmienić obowiązujący model kilku służb państwowych o charakterze policyjnym czy parapolicyjnym, które mają możliwości śledcze.

Więcej o przemowie szefa rzadu  przeczytać można na stronie Platformy Obywatelskiej oraz KPRM.

Po wystąpieniu premiera, prokuratora generalnego oraz  ministra sprawiedliwości, zabierając głos w dyskusji, opowiedziałem się za wzmocnieniem nadzoru szefa prokuratury nad podległymi mu służbami, oceniłem również, że organy państwa, w tym prokuratura, powinny być prawnie zobligowane do bardziej zdecydowanych działań w sprawach takich jak Amber Gold [WIDEO].

W mojej ocenie, warto byłoby zapisać w prawie bankowym, że w przypadku zgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego przypadku złamania prawa, prokuratura powinna obligatoryjnie wszczynać postępowanie z urzędu. Działoby się tak w sytuacji prowadzenia bez zezwolenia działalności parabankowej - dodałem.

Oszustwa finansowe zdarzają się nawet w najdojrzalszych demokracjach - zaznaczyłem w dalszej części wystąpienia, podkreślając jednocześnie, że dla PO bezpieczeństwo Polaków, w tym również bezpieczeństwo finansowe, jest priorytetem.

W wystąpieniu podkreśliłem także, że nikt, komu bliskie są zasady państwa prawa, nie będzie się opowiadał, w kontekście wypracowanej przez ostatnie 20 lat niezależności instytucji, za "odwróconym procesem transformacji".

Zabierając głos we wczorajszej debacie, wyraziłem swoją obawę, iż w usłyszę "chór niewiniątek" złożony z tych, którzy chcą zbijać polityczny kapitał na nieszczęściu ludzi oszukanych przez Amber Gold. Przestrzegałem przed uprawianiem tego typu polityki, bo ona wraca potem tym samym ziarnem do tych, którzy takie ziarno wcześniej sieja pomiędzy ludzi…

Konkludujac, przedstawione przez premiera i prokuratora generalnego informacje dają Sejmowi asumpt do tego, by uszczelnić i wzmocnić przepisy dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym oraz postępowania gospodarczego.


Źródło, fot.: sejm.gov.pl, platforma.org, tvn24.pl,premier.gov.pl, M. Śmiarowski/KPRM

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio