Spotkanie z Platformą w podpoznańskich Komornikach - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Spotkanie z Platformą w podpoznańskich Komornikach

Dodano: 12 września 2012

Foto

U progu jesieni możemy spodziewać się wystąpienia w Sejmie premiera, który zapewne przedstawi plan przeciwdziałania drugiej fali kryzysu – mówiłem podczas poniedziałkowego (10.09) spotkania z członkami Platformy w Komornikach. Termin wystąpienia zależy od kalendarza prac rządu - podkreśliłem. W spotkaniu udział wzięła również Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania oraz Tomasz Bugajski, członek zarządu województwa wielkopolskiego [ZDJĘCIA].

Przyszłym zagrożeniom trzeba umiejętnie się przeciwstawić obecnym działaniem, dlatego też  musimy dobrze przygotować przyszłoroczny budżet, by nie był on „rozdęty”, jeśli chodzi o wydatki i kontynuować zmiany w sposobie działania części ustaw dotyczących sfery budżetowej. Mam tutaj na myśli zmiany w, np. Karcie Nauczyciela – kontynuowałem temat prac rządu i klubu parlamentarnego.
 
Właśnie w ramach klubu przygotowujemy pakiet ustaw pod nazwą „Stop patologii zatorów płatniczych". Proponujemy zmiany w ustawodawstwie podatkowym, dotyczącym CIT, PIT i VAT. Ich istotą jest wprowadzenie prawa do obniżenia obowiązku podatkowego przez przedsiębiorcę, który nie dostał zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub usługi. Jednocześnie działałby obowiązek podniesienia zobowiązania podatkowego wobec przedsiębiorcy, który otrzymał fakturę, ale za nią nie zapłacił - poinformowałem.

W dalszej części spotkania, głos zabrała posłanka Agnieszka Kozłowska – Rajewicz zapowiadając, iż w połowie września podpisana zostanie konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Pani minister nie kryła również zadowolenia z podpisanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jak poinformowała posłanka, Konwencja nakłada obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Państwa sygnatariusze tego dokumentu są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji, monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, także obywateli niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja problemów, a także usuwanie przeszkód rzeczywistych i mentalnych, które stają na drodze realizacji praw osób niepełnosprawnych – zaznaczyła .

Drugą część spotkania ze strukturami komornickiej Platformy zdominowały sprawy lokalne i wewnętrzne wielkopolskiej PO.


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio