Zakończyło się 21. posiedzenie Sejmu - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 21. posiedzenie Sejmu

Dodano: 17 września 2012

Foto

W piątek (14.09) zakończyło się 21. posiedzenie Sejmu RP. W trakcie czterodniowych obrad przyjęliśmy, m.in. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzającą kryterium dochodowe w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego.

 

Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2013 r. taka forma pomocy trafi do rodzin najbardziej potrzebujących, których dochód, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza 1922 zł. Rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata, a procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

 

W trakcie obrad zajęliśmy się także senackimi poprawkami nowelizacji prawa prasowego. Zmiany zakładają, że jedyną reakcją na publikacje prasowe będzie sprostowanie,  tj. oświadczenie dotyczące informacji faktycznych. Z ustawy skreślony został przepis przewidujący karanie redaktorów naczelnych za uchylanie się od publikacji sprostowań i publikowanie ich niezgodnie z ustawą. Wyłączną drogą dochodzenia roszczeń będą przepisy prawa cywilnego.

 

Nowelizacja ustawy, wraz z wprowadzonymi do nich poprawkami, trafi do podpisu prezydenta.

 

Więcej informacji na temat 21. posiedzenia Sejmu dostepnych jest tutaj.

 

Źródło, fot. sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio