Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 24. posiedzenie Sejmu

Dodano: 25 października 2012

Foto

W ostatnim dniu 24. posiedzenia Sejmu uchwaliliśmy, m.in. nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nowelizację ustawy o odpadach wydobywczych. Ponadto przyjęliśmy zmianę regulaminu Sejmu. Uchwała przekształca dotychczasową stałą sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych w Komisję Spraw Wewnętrznych oraz powołuje dodatkową stałą Komisję Administracji i Cyfryzacji.

 

W trakcie obrad zdecydowaliśmy także o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu, tzw. ustawy okołobudżetowej, czyli ustawy, która zmienia inne akty prawne tak, aby umożliwić realizację zapisów budżetu państwa. Jednym z najważniejszych celów projektu jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, tak aby w przyszłym roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy.

 

Uchwaliliśmy także nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża dyrektywę 2010/78/UE, która zwiększa integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego. Przewiduje współpracę oraz wymianę informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego (ESNF) odpowiedzialnym za sektory: bankowości, ubezpieczeń, pracowniczych programów emerytalnych oraz papierów wartościowych. ESNF funkcjonuje w UE od 1 stycznia 2011 r. Ustawa nakłada na KNF obowiązek powiadamiania właściwego europejskiego urzędu nadzoru w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym oraz o przypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. W ramach nadzoru skonsolidowanego KNF będzie mogła także przejąć zadania innego organu nadzoru państwa unijnego albo delegować na niego swoje zadania. Teraz ustawa trafi do Senatu.

 

Na zakończenie 24. posiedzenia Sejmu znowelizowaliśmy ustawę o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Celem nowelizacji jest usprawnienie procedur w tym zakresie. Uchwaloną ustawą zajmie sie teraz Senat.

 

Więcej na oficjalnej stronie Sejmu.

 

Źródło, fot. sejm.gov.pl/ Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio