Zakończyło się 25. posiedzenie Sejmu RP - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 25. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 09 listopada 2012

Foto

Podczas ostatniego dnia 25. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji, wysłuchaliśmy Informacji premiera na temat polityki europejskiej oraz  Informacji o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. Uchwaliliśmy również, m.in. ustawę okołobudżetową, wyraziliśmy zgodę ustawową na ratyfikację umowy między Polską a Niemcami o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym oraz oddaliśmy cześć Narodowym Siłom Zbrojnym w 70. rocznicę ich powstania.


W uchwalonej ustawie okołobudżetowej zawarte zostały rozwiązania uzupełniające plan finansowy państwa na 2013 r. Jednym z jej najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, tak aby w przyszłym roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc. PKB), określony w ustawie o finansach publicznych. Ponadto ustawa przewiduje, m.in. „zamrożenie” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe oraz określenie stawki akcyzy na cydr i perry (lekkie napoje alkoholowe) na poziomie 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego. Ustawa ma także umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej na wydatki w wysokości planowanego przyrostu części dochodów. Teraz ustawą zajmie się Senat.


W trakcie obrad wyraziliśmy także zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy ramowej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Ratyfikacja umowy zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne w obszarze przygranicznym,  ma gwarantować jak najszerszy dostęp do zespołów ratowniczych osobom, które stale lub czasowo przebywają na obszarze przygranicznym i znajdują się w nagłej sytuacji pogorszenia zdrowia lub zagrożenia utraty życia. W dalszej kolejności, ustawa zostanie przekazana do Senatu.


Na zakończenie 25. posiedzenia rozpatrzyliśmy Informację o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. Dokument koncentruje się na elementach współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem, które są kluczowe z perspektywy politycznego, społecznego i gospodarczego interesu Polski w UE. Informacja uwzględnia także działania duńskiej prezydencji m.in. w związku z obecną sytuacją ekonomiczno-finansową, dotyczące wyjścia z kryzysu oraz zminimalizowania jego negatywnych skutków w obszarze gospodarczym, finansowym i społecznym.

 

Więcej na: sejm.gov.pl

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl / Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio