Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Drugi dzień 28. posiedzenia Sejmu RP

Dodano: 06 grudnia 2012

Foto

Zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o podatku od towarów i usług (druk nr 927),  to tylko niektóre kwestie, nad którymi pracowaliśmy w trakcie drugiego dnia 28. posiedzenia Sejmu. Podczas obrad, zajęliśmy się także poprawkami Senatu do kilku nowelizacji ustaw, w tym tzw. okołobudżetowej (druk nr 922). Rozpatrzyliśmy również poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych (druki nr 869 i 898).

 

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach nie będą stosowane, tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjne, czyli ograniczenia wynikające z przekroczenia, tzw. pierwszego i drugiego progu ostrożnościowego, tj. odpowiednio 50 proc. i 55 proc. przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do PKB. Chodzi o ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku budżetowym na te procedury.

 

Najważniejszym celem stanowiska Senatu do ustawy okołobudżetowej, która zawiera rozwiązania uzupełniające plan finansowy państwa na 2013 r., jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce tak, aby w przyszłym roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc. PKB), określony w ustawie o finansach publicznych. Ponadto, ustawa przewiduje, m.in. „zamrożenie” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe oraz określenie stawki akcyzy na cydr i perry (lekkie napoje alkoholowe) na poziomie 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego. Ustawa ma także umożliwić tworzenie w budżecie państwa w w 2013 r.  rezerwy celowej na wydatki w wysokości planowanego przyrostu części dochodów. Sejm uchwalił ustawę 9 listopada br. 29 listopada br. Senat zaproponował do ustawy trzy poprawki. Pierwsza, wydłuża termin rozliczenia podatku akcyzowego od sprzedaży suszu tytoniowego. Druga, przewiduje, że zamrożenie wynagrodzeń nie obejmie kwoty 14 mln zł związanej z utworzeniem nowych etatów w Centralnym Ośrodku Informatyki. Ostatnia z poprawek senackich dotyczy przesunięć w budżecie Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomendowała ich przyjęcie. Głosowanie nad poprawkami senackimi odbędzie się w piątek.

 

Więcej na sejm.gov.pl.

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio