Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Uczciliśmy 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego [WIDEO]

Dodano: 17 grudnia 2012

Foto

Jestem szczególnie poruszony, ponieważ Hipolit Cegielski jest jedną z tych postaci mojego regionu, Wielkopolski, która zawsze świeciła przykładem, była wzorem, przykładem dla kolejnych pokoleń młodzieży i wychowawców człowieka przede wszystkim przekraczającego pewne granice wyznaczone przez czas, przez historię, a nawet przez własne wykształcenie – mówiłem podczas 29. posiedzenia Sejmu (11.12.), wspierając, w imieniu Klubu Platforma Obywatelska, inicjatywę Komisji Kultury i Środków w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego [WIDEO].

 

Uchwała ta jest wyrazem uznania dla dorobku tego wybitnego patrioty, twórcy nowoczesnego polskiego przemysłu, działacza gospodarczego, intelektualisty, nauczyciela i publicysty (druk nr 902).

 

Przybliżając posłom postać Cegielskiego, przypomniałem, że był on znakomicie wykształconym humanistą, znawcą języka polskiego, znawcą języków i kultury klasycznej. Był między innymi autorem podręcznika gramatyki języka greckiego. Był znakomitym nauczycielem, ale był jednocześnie znakomitym wychowawcą młodzieży, który dawał przykład, taki jak odmowa zgody na przeszukania mieszkań młodzieży w 1846 r., i w wyniku tego stracił pracę nauczyciela. Był autorem wielu rozpraw i podręczników, w tym m.in. w jakimś sensie bardzo mi bliskiej pozycji pt. ˝Nauka poezji˝, którą wydał w 1845 r. Stworzył niezależny dziennik. Był w nim nie tylko redaktorem naczelnym, ale i publicystą. Był deputowanym do pruskiego Zgromadzenia Narodowego, do pruskiego parlamentu, ale po wyrzuceniu z pracy, pozbawiony środków do życia, uruchomił mały sklepik. Od niego rozpoczął swoją działalność, by z czasem zbudować nowoczesną, niezwykle konkurencyjną fabrykę maszyn rolniczych. Przekraczając swoje humanistyczne wykształcenie, propagował pracę organiczną na polu gospodarki. Był człowiekiem, który potrafił, mimo że był humanistą, otworzyć pierwszą szkołę realną w Poznaniu, idąc za przykładem Szwajcarii. Wprawdzie było to kilkadziesiąt lat później, ale jednak znakomicie, że to się wtedy stało. Tworzył podwaliny rozwoju gospodarczego miasta, a jednocześnie pielęgnował rozwój nauki w Poznaniu. Był wiceprezesem, m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zresztą udzielał się w kilku towarzystwach naukowych, sam robiąc doktorat z filozofii w Berlinie, a więc będąc cały czas aktywny na polu naukowym.

 

Trzy minuty przewidziane na oświadczenie nie wystarczyły, żeby ukazać tak niezwykłą biografię, żeby ją w zarysie, choćby najkrócej opisać, dlatego bardzo, bardzo cieszę się i osobiście, i z ramienia Klubu Platforma Obywatelska wspierałem projekt uczczenia 200-lecia urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego.

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, thc.org.pl


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio