Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Dwusetna rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego [WIDEO]

Dodano: 06 stycznia 2013

Foto

Dwieście lat temu (6 stycznia 1813 r.) narodził się Gaspary Józef Hipolit Cegielski, wybitny patriota, twórca nowoczesnego polskiego przemysłu, działacz gospodarczy, intelektualista, nauczyciel i publicysta. Hipolit Cegielski jest jedną z tych postaci mojego regionu, Wielkopolski, która zawsze świeciła przykładem, była wzorem, przykładem dla kolejnych pokoleń młodzieży i wychowawców człowieka przede wszystkim przekraczającego pewne granice wyznaczone przez czas, przez historię, a nawet przez własne wykształcenie - powiedziałem podczas 29. posiedzenia Sejmu RP (11.12.2012r.), rekomendując podjęcie uchwały upamiętniającej narodziny Hipolita Cegielskiego.

 

Był znakomicie wykształconym humanistą, znawcą języka polskiego, znawcą języków i kultury klasycznej. Był, między innymi autorem podręcznika gramatyki języka greckiego, znakomitym nauczycielem, ale był jednocześnie znakomitym wychowawcą młodzieży, który dawał przykład, taki jak odmowa zgody na przeszukania mieszkań młodzieży w 1846 r. W wyniku tego stracił pracę nauczyciela - mówiłem o jednym z najwybitniejszych Poznańczyków.

 

Przekraczając własne granice

 

Hipolit Cegielski był autorem wielu rozpraw i podręczników, m.in. w jakimś sensie bardzo mi bliskiej pozycji pt. „Nauka poezji”, którą wydał w 1845 r. Stworzył niezależny dziennik, w którym był nie tylko redaktorem naczelnym, ale i publicystą. Był deputowanym do pruskiego Zgromadzenia Narodowego, do pruskiego parlamentu, ale po wyrzuceniu z pracy, pozbawiony środków do życia, uruchomił mały sklepik. Od niego rozpoczął swoją działalność, by z czasem zbudować nowoczesną, niezwykle konkurencyjną fabrykę maszyn rolniczych. Przekraczając swoje humanistyczne wykształcenie, propagował pracę organiczną na polu gospodarki- dodałem.

 

Był człowiekiem, który potrafił, mimo że był humanistą, otworzyć pierwszą szkołę realną w Poznaniu, idąc za

    

przykładem Szwajcarii. Wprawdzie było to kilkadziesiąt lat później, ale jednak znakomicie, że to się wtedy stało. Tworzył podwaliny rozwoju gospodarczego miasta, a jednocześnie pielęgnował rozwój nauki w Poznaniu. Był wiceprezesem, m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zresztą udzielał się w kilku towarzystwach naukowych, sam robiąc doktorat z filzofii w Berlinie, a więc będąc cały czas aktywny na polu naukowym- podkreśliłem.

 

Bardzo, bardzo cieszę się i osobiście, i z ramienia

klubu PO wspieram projekt uczczenia 200-lecia urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego -  zakończyłem.

 

Więcej: WIDEO, UCHWAŁA

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, poznanskiehistorie.blogspot.com,

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio