Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Abolicja dla przedsiębiorców stała się faktem [WIDEO]

Dodano: 18 stycznia 2013

Foto

Przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami wobec ZUS-u za lata 1999-2009, mogą składać wnioski o umorzenie długu z tego tytułu. W tym tygodniu (wtorek, 15.01.) weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Według szacunków, abolicja obejmie prawie pół miliona osób [WIDEO].

 

Umorzenie składek nie będzie zależeć od przyczyny ich nieopłacania i obejmie zarówno przedsiębiorców, którzy nieświadomie zadłużyli się wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i tych, którzy świadomie nie wypełniali swoich obowiązków. Warunkiem jest, by mieli opłacone składki za swoich pracowników. Uchylone mogą być nieopłacone przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz koszty egzekucyjne naliczone przez urząd skarbowy, dyrektora ZUS lub komornika sądowego wraz z odsetkami. ZUS nie umorzy składek, które przedsiębiorca powinien opłacać za zatrudnionych przez siebie pracowników.

 

Dwa lata na złożenie wniosku

 

Przedsiębiorca, który chce mieć umorzone zaległe składki, powinien złożyć wniosek do właściwego oddziału ZUS-u. Jeśli już nie prowadzi działalności, to taki wniosek może złożyć za niego obecny płatnik składek ZUS-u, np. pracodawca. Na złożenie wniosku są dwa lata od wejścia w życie ustawy, chyba że wcześniej ZUS wyda decyzję w sprawie zaległości - wówczas przedsiębiorca ma tylko rok na to, by starać się o ich umorzenie.

 

Więcej informacji na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Źródło: pap.pl, tvncnbc.pl, zus.gov.pl, klub.platforma.org


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio