Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Żegnaj, drogi Kolego!

Dodano: 31 stycznia 2013

Foto

Dzisiaj (31.01.) żegnamy naszego Kolegę, prof. Antoniego Motyczkę, senatora trzech kadencji, wieloletniego wykładowcę Politechniki Śląskiej. Profesor zmarł w ub. czwartek w Czyżowicach, k. Wodzisławia Śląskiego. Miał 71 lat.

 

Senator pochodził z Rybnika. Urodził się 9 czerwca 1941 roku. Skończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1981 roku. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwa. Od 1992 roku. był profesorem tej uczelni, pełnił też funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W 2010 roku. otrzymał, nadany mu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, tytuł naukowy profesora.

 

W latach 1974-1980 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Politechniki Lubelskiej. Następnie wrócił na Politechnikę Śląską, gdzie w latach 1990-1996 był dziekanem wydziału budownictwa. Związany był z katedrą komunikacji lądowej i mostów na tym wydziale. Jego specjalizacją były technologie drążenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inżynierskich, szczególnie budowa tuneli metodami górniczymi.

 

Jako naukowiec prof. Motyczka miał w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych; był autorem około 40 patentów. Od 1988 roku prowadził także własną firmę budowlaną w Rydułtowach. Działał w samorządzie - od 1998 do 2005 roku był radnym powiatu wodzisławskiego, a w latach 1998-2002 przewodniczył radzie powiatu. W latach 1999-2007 był przewodniczącym zespołu sterującego ds. budowy autostrady A-1. Należał do Solidarności Politechniki Śląskiej.

 

Profesor Motyczka był postacią bardzo znaną i powszechnie lubianą w wielu innych miejscach, z którymi był związany; cieszył się dużym szacunkiem społecznym.

 

W wyborach 2011 roku Antonii Motyczka został wybrany na swoją trzecią z kolei senacką kadencję - senatorem był od 2005 roku. W okręgu wyborczym nr 73, obejmującym Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, uzyskał blisko 41 tys. głosów znacznie dystansując swoich kontrkandydatów.

 

Pokój Twojej duszy i cześć Twojej pamięci, Antoni...

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio