Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Konferencja o spółkach komunalnych

Dodano: 24 lutego 2013

Foto

Wypracowanie odpowiedniego modelu funkcjonowania spółek komunalnych wymaga podejścia strategicznego, a nie doraźnego – mówił w piątek (27.02.), podczas rady poznańskiej PO, jej przewodniczący Filip Kaczmarek, otwierając tym samym konferencję poświęconą spółkom komunalnym. Dzięki spojrzeniu strategicznemu będziemy mieli łatwiejsze zadanie jeżeli będzie trzeba będzie podejmować konkretne decyzje, np. w sprawie powoływania nowych spółek, które teoretycznie mogą lepiej wykonywać pewne zadania niż urząd miast – dodał europoseł.

 
W dalszej części rady, głos zabrał mecenas Krzysztof Urbaniak, przedstawiając formy prawne działalności gminy w zakresie gospodarki komunalnej. To do jednostek samorządu terytorialnego należy wybór form organizacyjno-prawnych działalności komunalnej, a zakres tej swobody jest stosunkowo szeroki, choć doznaje on pewnych ograniczeń – wskazywał Urbaniak.
W swoim wystąpieniu, zwrócił również uwagę na postępującą na tym tle tendencję wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego formy spółki kapitałowej, jako instrumentu prowadzenia działalności.

 

Plusy i minusy

 

Kolejny prelegent Wojciech Kręglewski, radny Poznania, przedstawił kwestię realizacji inwestycji infrastrukturalnych poprzez miejskie spółki. Wskazał, iż spółki prawa handlowego mogą być skutecznym, a przede wszystkim bezpiecznym narzędziem realizacji zadań inwestycyjnych miasta. Zdaniem Kręglewskiego, umożliwiają one finansowanie ważnych dla funkcjonowania i rozwoju gminy inwestycji poza budżetem, gdzie istotną barierą są ograniczenia ustawowe, co do limitu zadłużenia. Dla zobrazowania takiego rozwiązania posłużył się przykładem realizowanego przez m. Poznań projektu przygotowania terenów pod budownictwo jednorodzinne w rejonie Michałowo-Sowice.

 

Część konferencyjną rady zakończyło wystąpienie Jakuba Jędrzejewskiego, wiceprezesa spółki Szpitale Wielkopolski, który przedstawił temat: Samorządowe spółki celowe prawa handlowego. Plusy i minusy. Zdaniem Jędrzejewskiego, plusy, to przede wszystkim odrębność organizacyjna i finansowa, znacząca samodzielność podejmowanych decyzji organizacyjnych oraz finansowych, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, większa przejrzystość. Jako minusy wskazał, m.in.: brak możliwości bezpośredniej dotacji bieżącej działalności spółki, gdzie można tylko zwiększać kapitał zakładowy; konieczność stosowania przez spółkę zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, większe koszty osobowe funkcjonowania komunalnej sp. z o.o.

 

Dyskusja na zakończenie

 

Ostatnim punktem posiedzenia rady była dyskusja z udziałem członków Platformy Obywatelskiej, w której dominowała problematyka budownictwa wielorodzinnego z udziałem spółek miejskich, wzorem innych samorządów w Polsce oraz ocena funkcjonowania i kondycji poszczególnych spółek miejskich w Poznaniu.

 

 

 

Źródło: filipkaczmarek.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio