W Pałacu Prezydenckim zebrała się Rada Gabinetowa [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

W Pałacu Prezydenckim zebrała się Rada Gabinetowa [WIDEO]

Dodano: 26 lutego 2013

Foto

Decyzja w sprawie wejścia do strefy euro powinna być podjęta po wyborach w 2015 roku, po spełnieniu kryteriów konwergencji – przekonywał prezydent Bronisław Komorowski, otwierając dzisiejsze (26.02.) posiedzenie Rady Gabinetowej [WIDEO].

 

Głowa państwa zaproponowała odejście od wskazywania dzisiaj daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro na rzecz wyznaczenia terminu polskiej gotowości do przyjęcia europejskiej waluty. Chodzi zarówno o kryterium inflacyjne, stopy procentowe, deficyt budżetowy, jak i niezwykle istotne parametry związane z poziomem bezrobocia i rozbudowaniem konkurencyjności polskiej gospodarki – zaznaczył prezydent.

 

Spełnienie kryteriów będzie korzystne dla Polski, będzie korzystne dla polskiej gospodarki, konkurencyjności w stosunku do innych krajów, niezależnie od tego jaką decyzję Polska podejmie w 2015 roku, jeśli chodzi o strefę euro. Spełnienie kryteriów sprzyjać będzie rozwojowi Polski – podkreślił.

 

Prezydentowi wtórował premier Donald Tusk podkreślając, że iluzją jest obecność Polski w Europie „tylko częściowo”. Proces integracji europejskiej jest procesem dynamicznym. Przygniatająca większość państw Unii Europejskiej zmierza do większej, a nie mniejszej integracji. Pozostaje kluczowym dylematem polskiej polityki, czy Polska dziś i w przyszłości będzie wśród państw, które zmierzają ku integracji, czy też będzie państwem, które będzie się dystansowało od procesu integracji i pozostawało na politycznych peryferiach Europy – zaznaczył premier.

 

Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami, aby Polska uczestniczyła w procesie integracji Europy, a nie pozostawała na uboczu. Trzeba podkreślić, że wspólna waluta jest dzisiaj kluczową osią tej integracji. Pozostawanie poza wspólną walutą – jako strategia – byłoby dla polski niebezpieczne – podsumował szef rządu

 

Zgodnie z Konstytucją RP, w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

 

 

 

Źródło, fot. prezydent.pl/ Eliza Radzikowska-Bialobrzewska, tvpparlament.pl

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio