Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 37. posiedzenie Sejmu [WIDEO]

Dodano: 03 kwietnia 2013

Foto

Dziś (03.04.) rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu, w trakcie którego zajmiemy się, m.in. obywatelskim projektem o okręgach sądowych sądów powszechnych (druki nr 804 i 1129), projektem ustawy umożliwiającym karanie za wykroczenia drogowe bez konieczności uchylania immunitetu parlamentarzystów (druk nr 1195) oraz rządowym projektem pierwszej ustawy deregulacyjnej, która ma ułatwiać dostęp do 50 zawodów (druki nr 806 i 1166).

 

Obywatelski projekt  o okręgach sądowych sądów powszechnych , wspierany przez PSL, wyszczególnia wszystkie istniejące przed reorganizacją sądy wraz z ich okręgami, cofa tym samym reformę ministra sprawiedliwości. Celem projektu jest wyznaczenie na poziomie ustawy, a nie aktów wykonawczych, okręgów sądowych i ich granic. Projekt zawiera podział terytorialny na okręgi sądowe, ustala siedziby sądów i obszary ich właściwości. W myśl projektu okręgi sądowe obejmują obszary właściwości miejscowej wszystkich sądów powszechnych, tj.: apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, a nie tak jak obecnie tylko sądów okręgowych. Projekt przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie miał prawa do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib, a jedynie w określonym zakresie będzie mógł wpływać na właściwość miejscową sądów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Proponowana nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora umożliwia, m.in. posłom i senatorom przyjęcie i zapłacenie mandatu karnego, wręczonego podczas kontroli drogowej oraz opłacenie mandatu zaocznego, np. otrzymanego na podstawie zapisu z fotoradaru, bez konieczności wyrażania przez Sejm lub Senat zgody na zrzeczenie się immunitetu. Zgodnie z projektem jeśli poseł nie przyjmie mandatu na miejscu albo nie zapłaci mandatu zaocznego policja lub prokuratura nadal będzie występować do marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu

 

W dalszej części obrad, zajmiemy się też rządowym projektem pierwszej ustawy deregulacyjnej, która ma ułatwiać dostęp do 50 zawodów, w tym m.in.: notariusza, komornika, adwokata, trenerów sportowych, przewodników turystycznych, taksówkarza i geodety. W marcu prace nad tym projektem zakończyła nadzwyczajna komisja do rozpatrzenia ustaw deregulacyjnych, rekomendując Sejmowi uchwalenie tego projektu.

 

W trakcie posiedzenia Izby odbędzie się również dyskusja nad wnioskiem klubu SP o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka (druki nr 1169 i 1178).

 

 

Transmisja z obrad: sejm.gov.pl

 

 

Źródło, fot: sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski, tvpparlament.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio