Rozpoczęło się 38. posiedzenie Sejmu [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 38. posiedzenie Sejmu [WIDEO]

Dodano: 17 kwietnia 2013

Foto

Oddaniem hołdu ofiarom i bohaterom Powstania w Getcie Warszawskim rozpoczęliśmy dziś (17.04.) trzydniowe posiedzenie Sejmu. W trakcie obrad zajmiemy się, m.in. projektami ustaw ws. ogrodów działkowych, rozpatrzymy projekty o środkach przymusu bezpośredniego i urzędzie ministra obrony.

 

 

 

 

Ogródki działkowe- propozycje nowych przepisów

     Złożone do laski marszałkowskiej projekty dotyczące ogrodów działkowych mają dostosować prawo do wyroku TK kwestionującego, m.in. monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców.  W projekcie, autorstwa PO (druk 1240) przewidziano likwidację Polskiego Związku Działkowców i rozdzielenie mienia tej organizacji między Skarb Państwa a gminy. Działkowcy zachowają prawa do swoich altan, obiektów gospodarczych i innych budowli. Ogrody będą prowadzić stowarzyszenia ogrodowe zakładane przez działkowców z danego terenu. 

Projekt przewiduje też powołanie funduszu ogrodowego, w celu finansowania inwestycji na częściach wspólnych. Uzasadnienie przedstawi poseł Stanisław Huskowski (druk nr 1240).

 

 

Rządowy projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej


Rządowy projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druki nr 1140 i 1234).  który wykonuje wyrok TK z 17 maja 2012 r., dotyczący niezgodności z konstytucją ustaw o, np. Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ABW, Służbie Celnej. Projekt kompleksowo reguluje i ujednolica zasady, sposób użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Określa też przypadki, kiedy mogą one być użyte oraz tryb postępowania przed i po ich użyciu lub wykorzystaniu. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Marek Biernacki (druki nr 1140 i 1234).

 

O urzędzie Ministra Obrony Narodowej

 

Przedłożony nam projekt nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1236) upraszcza strukturę kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, a także rozdziela sprawy polityczno-strategiczne i administracyjne od ogólnego dowodzenia armią. Reforma zakłada rozdzielenie funkcji planowania, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego Siłami Zbrojnymi, przewiduje również przekształcenie Sztabu Generalnego WP w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru.

 

Po zmianach ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. Do reprezentowania rządu w pracach nad projektem wyznaczono ministra obrony narodowej (druk nr 1236).

 

Cztery godziny głosowań

 

W ostatnim dniu posiedzenia zapoznamy się z informacją prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz polskim przemyśle motoryzacyjnym. Na piątek zaplanowano także cztery godziny głosowań.

 

 

Transmisja z obrad: sejm.gov.pl

 

 

 

źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio