Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Z wizytą w Koninie

Dodano: 24 kwietnia 2013

Foto

Udziałem w uroczystości ogłoszenia wyników II edycji konkursu „Lider–wychowawca” rozpocząłem sobotnią (20.04.) wizytę w subregionie konińskim. Po uhonorowaniu przez władze Konina laureatów konkursu, wraz z posłem Tomaszem Nowakiem, spotkałem się z lokalną strukturą PO.

 

 

 

 

 

Podczas spotkania z członkami konińskiej Platformy omówiliśmy bieżącą sytuację polityczną w kraju i regionie. Pytany o komentarz do projektu zmian w ustawie o ogrodach działkowych, przypomniałem, że pod obrady Sejmu trafiły cztery projekty, w tym projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej.

 

Działki dla działkowców

 

Według naszej propozycji – kontynuowałem – zlikwidowany ma zostać Polski Związek Działkowców, a mienie tej organizacji rozdzielone pomiędzy Skarb Państwa i gminy. Działkowcy mogą jednak spać spokojnie – zapewniłem. Gdyby doszło do likwidacji ogrodów, a może to nastąpić tylko w przypadku inwestycji publicznych, działkowcy otrzymają rekompensatę – dodałem.

 

 

 

Gwarancje de minimis dla przedsiębiorców

 

Omawiając działania rządu, będące reakcją na spowolnienie gospodarcze, przywołałem, m.in. program gwarancji de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W ramach programu, przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Program ten, trzeba podkreślić, jest bezprecedensowym programem po roku 1989 i charakteryzuje się przejęciem przez Skarb Państwa ryzyka związanego z udzielonymi gwarancjami – zaznaczyłem.

 

Pomoc publiczna de minimis, to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro, dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro, w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych – przypomniałem.

 

O wyborach na zakończenie

 

Tematem kończącym nasze sobotnie spotkanie w Koninie było omówienie przygotowań do wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej, planowanych na przełomie 2013/2014 roku.

 

 

 

Źródło: tomasz-nowak.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio