Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Z wizytą w Swarzędzu [WIDEO, FOTO]

Dodano: 15 maja 2013

Foto

Jestem przekonany, że jeśli chodzi o nasze działania, będziemy starali się cały czas udowadniać, że jesteśmy partią, która najlepiej potrafi zarządzać Polską i ma najlepszy program na dzisiaj. Natomiast oczywiście wyborcy to ocenią za jakiś czas – mówiłem wczoraj (13.05.) podczas spotkania ze strukturami PO w Swarzędzu [FOTO].

 

 

Projekty ustaw o prawie spółdzielczym trafiły do komisji

 

Chcemy, aby nasz projekt ustawy dotyczącej prawa spółdzielczego pozbawiony był jakichkolwiek uchybień legislacyjno–konstytucyjnych, dlatego nad jego formą pracują specjaliści z jednej z najlepszych kancelarii prawnych – oznajmiłem, pytany o postępy w pracach nad ustawą o SM.

 

W styczniu Sejm zdecydował o powołaniu komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Trzy z nich, autorstwa PO, PSL i RP, dotyczą ogólnych zasad nowego prawa spółdzielczego, kolejne trzy projekty, opracowane przez PO, SLD i PiS, określają zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych – przypomniałem.

 

 

 

Najwięcej emocji budzi pomysł, aby do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej wystarczyło wystąpienie ze spółdzielni mieszkaniowej jednego z jej dotychczasowych członków oraz pomysł możliwości sprzedaży udziałów członkowskich w spółdzielniach – zaznaczyłem.

 

W sprawie projektów zmian odbyłem szereg spotkań, zarówno z przedstawicielami zarządów spółdzielni, jak i z samymi spółdzielcami, i ze względu na ilość zgłoszonych projektów, moim zdaniem, ciężko będzie wypracować jeden projekt akceptowany przez wszystkie środowiska i partie – dodałem.

 

 

Platforma ma cały czas dobre pomysły na Polskę

 

Ostatnio rząd wprowadził program gwarancji de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – przypomniałem, pytany o prace rządu mające przeciwdziałać europejskiemu kryzysowi gospodarczemu, jego drugiej fali. W ramach programu, przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Program ten, trzeba podkreślić, jest bezprecedensowym programem po roku 1989 i charakteryzuje się przejęciem przez Skarb Państwa ryzyka związanego z udzielonymi gwarancjami – podkreśliłem.

 

 

 

Dodatkowo, rząd przeznaczył 130 mln euro na przedszkola oraz aktywizację zawodową osób młodych i starszych. W ramach tych środków, pochodzących z funduszy europejskich, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 50 mln euro zostanie przeznaczone na przedszkola, tzn. na zakładanie nowych placówek, tworzenie przedszkoli w szkołach, wyposażenie oddziałów przedszkolnych,

- 50 mln euro zasili programy aktywizacji zawodowej. Chodzi tu głownie o samozatrudnienie osób do 30 i po 50 roku życia;

- 18 mln euro rząd przeznaczy na wspieranie młodych osób niepełnosprawnych;

- 7 mln euro pójdzie na wsparcie osób tracących pracę z przyczyn zakładu pracy - przypomniałem.

 

O wyborach na zakończenie spotkania

 

Spotkanie, którego gospodarzami były przewodniczące lokalnych kół PO w Swarzędzu Agata Kuszyńska i Barbara Czachura, zakończyliśmy omówieniem spraw lokalnych oraz wariantów przygotowań do wyborów wewnętrznych w Platformie [WIDEO].

 

 

 

 

Źródło, fot.: wł.,telewizja-swarzedz.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio