Sejm uchwalił roczne, płatne urlopy rodzicielskie - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Sejm uchwalił roczne, płatne urlopy rodzicielskie

Dodano: 29 maja 2013

Foto

O wprowadzeniu rocznego, płatnego urlopu po urodzeniu dziecka, w tym dla rodziców wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., zdecydowaliśmy podczas 42. posiedzeniu Sejmu (28.05.). Uchwalona wczoraj nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw regulująca tę kwestię, trafi teraz do prac Senatu.

 

 

 

Nowe regulacje mają sprzyjać częstszemu wykorzystywaniu urlopów przez ojców

 

Zgodnie z nowymi przepisami, od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy

 

 się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

 

 

 

Obecnie dodatkowy urlop macierzyński wynosi do 4 tygodni przy jednym dziecku lub do 6 tygodni przy porodzie mnogim. Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zmiany w przepisach dotyczą także, m.in. wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli przedłuży urlop o kolejne pół roku, jego pensja wyniesie w drugiej połowie roku 60 proc. Rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia.

 

Nowe przepisy umożliwią elastyczne korzystanie z urlopów przez rodziców dziecka oraz godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Przewidziano, np. możliwość podzielenia tych urlopów między matkę i ojca. Nowe regulacje mają sprzyjać częstszemu wykorzystywaniu urlopów przez ojców.

 

 

Urlopy także dla mundurórwki

 

Nowelizacja powinna również poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. Można będzie łączyć pracę maksymalnie na pół etatu z dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim. Wtedy pracownik otrzyma połowę zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca nie będzie musiał zgodzić się na łączenie zatrudnienia i urlopu, bo nie na każdym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze. W takiej sytuacji będzie musiał poinformować pracownika o przyczynach odmowy.

 

   

Ze wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem – na zasadach przewidzianych dla pracowników – będą mogli korzystać także funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi. Nowelizacja zmienia również przepisy dotyczące urlopu wychowawczego. 3-letni urlop wychowawczy będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a nie jak obecnie do końca 4 roku życia. Ustawa przewiduje też, że minister pracy i polityki społecznej będzie miał obowiązek przedstawienia Sejmowi informacji o realizacji ustawy półtora roku po jej wejściu w życie.

 

 

 

Informacje bieżące na koniec

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Izby wysłuchaliśmy także informacji bieżącej w sprawie funkcjonowania służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem planów ministerstwa zdrowia, ograniczenia koszyka świadczeń gwarantowanych i wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Informację przedstawił sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia  Sławomir Neumann.

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Rafał Zambrzycki

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio