Region: Nowe prawo dla czystego środowiska [Infografika] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Nowe prawo dla czystego środowiska [Infografika]

Dodano: 11 czerwca 2013

Foto

Na wprowadzanej w tym roku ekologicznej rewolucji skorzystają wszyscy; zarówno mieszkańcy, jak i środowisko naturalne. Od 1 lipca zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi i mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów – mówiłem wczoraj (10.06.) podczas spotkania z członkami pilskiej Platformy Obywatelskiej.

 

Nasze spotkanie poświęcone było głównie sytuacji PO w obecnej konstelacji politycznej w regionie i kraju oraz przygotowaniom do zbliżających się wyborów wewnętrznych w partii. Znaczą część dyskusji poświęciliśmy także na rozmowę o istocie i skutkach wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Zyskamy przede wszystkim czystsze środowisko

 

Intencją ustawodawcy jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów, a także zmniejszenie ilości 

    

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – mówiłem, pytany o celowość zmian. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać - dodałem.

 

Wprowadzenie nowego systemu zagospodarowania śmieci leży przede wszystkim po stronie gmin. Te natomiast mogą przyjąć różne rozwiązania organizacji odbioru śmieci, w zależności od ich specyfiki. Gminy też są odpowiedzialne za edukowanie i informowanie mieszkańców o zmienionych zasadach odbioru śmieci, postępowaniu z nimi i o ich segregacji – przypomniałem.

 

Musimy jednak pamiętać, że zmiana przepisów nakłada obowiązki również i na nas, jako mieszkańców – mówiłem. Samorządy, stwarzając nam warunki do segregacji, mają prawo wymagać od nas właściwego postępowania ze śmieciami. Wymogi te określają w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku - wskazałem.

 

Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców, mogą łączyć różne metody naliczania stawek za wywóz śmieci; od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody czy też za gospodarstwo domowe  - stawka ryczałtowa - podkreśliłem, odpowiadając na pytanie o sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci.

 

Więcej  szczegółów dotyczących wprowadzanych zmian znajdziemy na stronach internetowych gmin i ministerstwa ochrony środowiska, do których odwiedzin serdecznie zapraszam - reasumowałem.

 

 

 

Na zakończenie o ogrodach działkowych i pracach klubu

 

W dalszej części spotkania, którego gospodarzami byli poseł Adam Szejnfeld oraz Piotr Głowski, prezydent miasta Piły, poruszyliśmy kwestie zmian ustawy o ogrodach działkowych oraz omówiliśmy obecne działania klubu parlamentarnego PO.

 

Poniedziałkową wizytę w Pile poprzedziłem spotkaniem ze strukturą lokalną PO w Chodzieży.

 

 

 

 

Źródło, fot.: mos.gov.pl, szejnfeld.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio