Rozpoczęło się 43. posiedzenie Sejmu [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 43. posiedzenie Sejmu [WIDEO]

Dodano: 12 czerwca 2013

Foto

Tańsze i bardziej dostępne przedszkola dzięki dotacjom z budżetu państwa oraz wprowadzenie elastycznego czasu pracy to tylko niektóre z propozycji zmian w prawie jakimi zajmiemy się na rozpoczynającym się dziś (12.06.) 43. posiedzeniu Sejmu.

 

W trakcie obrad zajmiemy się także projektami dotyczącymi wprowadzenia możliwości podjęcia działalności gospodarczej na próbę, a także usprawnienia wymiany informacji z instytucjami podatkowymi innych państw UE. Rozpatrzymy również poprawki Senatu do kilku ustaw, w tym tzw. ustawy deregulacyjnej. Ponadto, zapoznamy się ze sprawozdaniem ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Tańsze przedszkola

 

W drugim czytaniu zajmiemy się pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zapewnienie tańszych i bardziej dostępnych przedszkoli poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu państwa dla samorządów.

 

Projekt przewiduje obniżenie opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Od 1 września 2013 r. 

 

koszt każdej takiej godziny, powyżej 5 bezpłatnych, wyniesie maksymalnie 1 zł. Jako rekompensatę za zmniejszone opłaty gminy mają otrzymać dotacje z budżetu państwa. Skorzystają z nich publiczne przedszkola i tzw. inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego). Pieniądze będą naliczane na wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

 

Od września do grudnia 2013 r. dotacja wyniesie łącznie 504 mln zł, a na jednego przedszkolaka (w wieku 2,5-6 lat) - 414 zł. W 2014 r. będzie to w sumie 1,6 mld zł, przy

czym dotacja na jedno dziecko wyniesie 1242 zł rocznie. W kolejnych latach dotacja ma być waloryzowana.

 

Zmiany w prawie pracy

 

Kolejnym punktem posiedzenia Izby, którym się zajmiemy jest drugie czytanie rozpatrywanych wspólnie: rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych i poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy.

 

Projekty wydłużają okres rozliczeniowy czasu pracy oraz regulują zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy. Okres rozliczeniowy czasu pracy będzie mógł być wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Wprowadzenie tego rozwiązania ma pomóc pracodawcom lepiej organizować pracę i rozliczać czas pracy. Ma również umożliwić przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą oraz pomóc zachować miejsca pracy.

 

Projekt gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy. Możliwe będzie także sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy.

 

 

Więcej: sejm.gov.pl, transmisja z obrad Izby: tutaj

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio