44. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

44. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 19 czerwca 2013

Foto

Zasady udzielania przez państwo pomocy w kupnie pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmiemy się na 44. posiedzeniu Sejmu (19-21.06.). W trakcie obrad rozpatrzymy również komisyjny projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin, zapoznamy się ze sprawozdaniami z działalności w 2012 r. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

Z myślą o ludziach młodych

 

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych określa zasady nowego programu rządowego „Mieszkanie dla młodych” („MdM”, druk nr 1421), wprowadzanego po wygaszanym programie „Rodzina na swoim”.  Program ma obowiązywać przez 5 lat – od 2014 do 2018 roku. Z pomocy państwa w nabyciu pierwszego, samodzielnego mieszkania będą mogły skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw, ograniczenie wiekowe do 35. roku życia będzie dotyczyć tylko jednego z małżonków.

 

Program będzie wspierał transakcje zawierane na rynku pierwotnym, co ma związek z polityką proinwestycyjną kreującą wzrost gospodarczy i miejsca pracy i zakłada dwie formy wsparcia finansowego - dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu.

 

Zgodnie z projektem wsparcie z programu będzie udzielane osobom, które wzięły kredyt w złotówkach.

Dodatkowym kredytobiorcą będą mogli być członkowie najbliższej rodziny. Dofinansowanie wkładu własnego będzie przysługiwać kupującym mieszkanie na rynku pierwotnym, o ile deweloper zaciągnął na ten cel kredyt. Dla singli i rodzin bezdzietnych dofinansowanie ma wynosić 10 proc. kwoty otrzymanej po pomnożeniu metrażu mieszkania przez wskaźnik przeliczeniowy, określony przez wojewodę. Wskaźnik przeliczeniowy uwzględnia średni koszt wybudowania 1 m2 mieszkania, podawany przez wojewódzki odział GUS, a także inflację. Dofinansowaniem będzie objęte nie więcej niż maksymalnie 50 m2, a samo mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2.

    

 

Osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko - własne lub przysposobione - mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 15 proc. Dodatkowe wsparcie finansowe - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko lub który przysposobił trzecie lub kolejne dziecko. Więcej na temat programu można znaleźć tutaj.

 

Ubój rytualny - drugie czytanie

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, to kolejny punkt obrad Izby (druki nr 1370 i 1458). Wprowadza on ustawową dopuszczalność dokonywania uboju zwierząt metodami wymaganymi przez obrzędy religijne, czyli niepoprzedzonego ogłuszeniem, tzw. uboju rytualnego. Warunkiem jest, że podczas uboju nie będą stosowane systemy krępowania bydła w nienaturalnym położeniu, tzw. klatki obrotowe.

 

Założeniem projektu jest zachowanie prawa grup wyznaniowych do obrzędów religijnych zgodnych z ich przekonaniami. Projekt ma też na celu utrzymanie konkurencyjności polskiej branży mięsnej na rynku światowym i zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi.

 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009 z września 2009 r., które dopuszczają odstępstwo od konieczności ogłuszania zwierząt w przypadku uboju rytualnego, o ile odbywa się w rzeźni. Projekt wpłynął do Sejmu 10 maja 2013 r. Pierwsze czytanie przeprowadziła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej powołanej do jego rozpatrzenia. Podkomisja rozpatrzyła projekt 11 czerwca br. i wprowadziła poprawki. Zaproponowane przez podkomisję zmiany zostały zaakceptowana przez Komisję. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Mirosław Maliszewski.

 

220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry

 

Podczas obrad rozpatrzymy również  komisyjny projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin (druki nr 1359 i 1399. Z inicjatywą wystąpiła Komisja Kultury i Środków Przekazu. Zgodnie z projektem Sejm uchwałą „czci pamięć wybitnego autora Zemsty, Ślubów panieńskich, Dożywocia, Pana Jowialskiego i wielu innych komedii, które stanowią fundament polskiej tradycji teatralnej”.

 

Projekt wyraża uznanie dla dorobku Aleksandra Fredry, którego twórczość ratowała Polaków w czasie niewoli,

    

przypomina także, że Fredro brał udział w kampanii napoleońskiej, za którą został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Legii Honorowej. Był też członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, posłem galicyjskiego Sejmu Krajowego, członkiem Rady Narodowej Lwowskiej, honorowym obywatelem Lwowa oraz członkiem Akademii Umiejętności.

 

Projekt uchwały wpłynął do Sejmu 9 maja 2013 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 23 maja 2013 r. na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jerzy Fedorowicz

 

Na piątek przewidziany jest blok głosowań.

 

 

Więcej [TRANSMISJA OBRAD]: tutaj

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio