Rząd prorodzinny - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rząd prorodzinny

Dodano: 20 czerwca 2013

Foto

W środę (19.06), w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania, tzw. program „Mieszkanie dla młodych”.  Program jest dedykowany dla młodych ludzi w czasie kryzysu i ma być impulsem do rozwoju polskiej gospodarki z oddziaływaniem proinwestycyjnym - stymulując tworzenie nowych miejsc pracy w  budownictwie.

 

W założeniu swoim, program, ma pomóc młodym ludziom przy zakupie pierwszego mieszkania  poprzez dofinansowanie wkładu własnego, czyli złagodzi początkową barierę uniemożliwiającą zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Pokrycie ze środków publicznych części wkładu własnego zmniejszy wysokość  wymaganego kredytu, co przełoży się na niższą wysokość spłacanych rat i  objęcie  zdolnością kredytową większej liczby potencjalnych kredytobiorców.

 

Prorodzinne działania rządu

 

Program „Mieszkanie dla Młodych” uzupełnia prorodzinne działania rządu, jest jednym z pięciu etapów życia młodych rodzin; refundacja zabiegów in vitro, roczne urlopy rodzicielskie, ułatwienie w dostępie do żłobków

    

i przedszkoli. Elementy prorodzinne programu to dodatkowe wsparcie dla osób wychowujących dzieci. Własne mieszkanie wpływa na decyzję o założeniu rodziny i posiadaniu potomstwa. Dodatkowe wsparcie finansowe - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko lub który przysposobił trzecie lub kolejne dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

 

Ponad 3,2 mld zł dla młodych

 

Przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie ma ruszyć w styczniu 2014 roku. Szacuje się, że w latach 2014-2022 kwota wydatków z tytułu finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu wyniesie 3,227 mld zł. Źródłem finansowania nowego programu będą środki budżetowe przekierowane z wygaszenia systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

 

Przy współpracy instytucji zaangażowanych w realizację prorodzinnych projektów rządu, m.in.: ministerstwa

    

zdrowia, ministerstwa pracy oraz kancelarii premiera – powstała strona www.rodzina.gov.pl. W serwisie znalazły się informacje o tym jak państwo pomaga rodzinom na różnych etapach życia:

 

          - przy kupnie pierwszego mieszkania,

          - przy opiece nad ciężarnymi mamami,

          - przy narodzinach dziecka,

          - przy opiece  nad dzieckiem przy pierwszych
            krokach dziecka w edukacji.

 

Do tej pory wszystkie te informacje były rozsiane po różnych rządowych stronach.

 

Dzięki stronie www.rodzina.gov.pl wszystko co ważne z punktu widzenia polskich rodzin znalazło się w jednym miejscu.

 

Na stronie znajdują się informacje m.in. o żłobkach, przedszkolach, planowanym na 2014 rok programie „Mieszkanie dla Młodych”, dofinansowaniu in vitro, urlopie rodzicielskim, ale także o znieczuleniu porodu, adopcji, funduszu alimentacyjnym czy świadczeniach rodzinnych.

 

Jest to, tzw. wersja beta, którą będzie systematycznie ulepszana i uzupełniana.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, rodzina.gov.pl, premier.gov.pl

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio