Zakończyło się 45. posiedzenie Sejmu - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 45. posiedzenie Sejmu

Dodano: 12 lipca 2013

Foto

To głosowanie nieusatysfakcjonuje mniejszości religijnych w Polsce, może też negatywnie wpłynąć na zatrudnienie. Dla mnie, jako posła z Wielkopolski nie jest to dobra wiadomość. Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt pewnie stało się dobrze, z punktu widzenia mniejszości żydowskiej czy muzułmańskiej w Polsce, z punktu widzenia miejsc pracy stało się gorzej - oceniłem rezultat piątkowego głosowania w Sejmie nad, tzw. ubojem rytualnym.

 

 

W piątkowym bloku głosowań równie ważnym i emocjonującym okazały się głosowania nad prezydenckim wetem w sprawie obywatelskiego projektu o sądach powszechnych oraz uchwale ws. uczczenia 70. rocznicy tragedii ludności polskiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej i oddania hołdu Jej ofiarom.

 

 

Izba utrzymała zakaz uboju rytualnego

 

Niestety, większość sejmowa opowiedziała się za utrzymaniem zakazu uboju rytualnego. Przedłożona przez rząd nowelizacja ustawy wprowadzała ustawową dopuszczalność dokonywania uboju zwierząt metodami wymaganymi przez obrzędy religijne. Projekt miał na celu utrzymanie konkurencyjności polskiej branży mięsnej na rynku światowym i zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi.

 

Czystka etniczna o znamionach ludobójstwa

 

Przyjęcie uchwały upamiętniającej rzeź wołyńską poprzedziła burzliwa i pełna emocji dyskusja. Większość posłów opowiedziało się za pierwotną wersją projektu, w którym wydarzenie to jest określone jako "czystka etniczna o znamionach ludobójstwa". Prędzej, minutą ciszy oddaliliśmy hołd Polakom pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

 

 

 

Przyjęta uchwała wyraża najwyższe uznanie dla heroicznej walki żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich w obronie Polaków. W uchwale znalazły się też słowa wdzięczności dla Ukraińców, którzy z narażeniem własnego życia bronili zagrożonych Polaków. Dokumentem okazaliśmy szacunek i uznanie dla rodzin ofiar, środowisk i organizacji, które przez kilkadziesiąt lat walczyły o prawdę o zbrodni wołyńskiej, przypominały o jej ofiarach i dbały o pamięć o nich. Izba wyraziła też podziękowania dla Ukraińców, którzy pomagają w dokumentowaniu zbrodni i uczczeniu ofiar.

 

Sejm podtrzymał weto prezydenta ws. sądów

 

Nie uchwalając ponownie obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych, podtrzymaliśmy tzw. weto ustawodawcze zgłoszone przez prezydenta. Oznacza to, że prace nad ustawą się zakończyły i nie wejdzie ona w życie.

 

Do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka został natomiast skierowany prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który określa na poziomie ustawowym zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, jednocześnie pozostawiając te kompetencje w rękach ministra sprawiedliwości.

 

Projekt ma być kompromisem między obowiązującym modelem tworzenia sądów rejonowych przez ministra sprawiedliwości w drodze rozporządzenia a zaproponowanym w zawetowanej przez prezydenta ustawie tworzeniem i znoszeniem sądów w drodze ustawy. Zgodnie z projektem, sąd rejonowy będzie tworzony dla jednej lub kilku gmin zamieszkałych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 7 tys. rocznie.

 

 

 

Ponadto sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniejszą niż 60 tys. liczbę mieszkańców, pod warunkiem spełnienia kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw nie przekroczy 7 tys. w ciągu trzech kolejnych lat. Nowe kryteria mają spowodować, że spośród 79 sądów rejonowych, zlikwidowanych 1 stycznia 2013 r. w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości przywróconych zostanie 17 - spełniających oba kryteria – liczby mieszkańców i liczby spraw. Proponowana nowelizacja daje również szefowi resortu sprawiedliwości możliwość przywrócenia 10 kolejnych sądów - spełniających kryterium liczby spraw.

 

Kolejne, 46. posiedzenie Sejmu RP zaplanowano jeszcze w tym miesiącu, w dniach 23 - 26.07.

 

 

Więcej: sejm.gov.pl

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio