Bardziej efektywne urzędy pracy - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Bardziej efektywne urzędy pracy

Dodano: 15 lipca 2013

Foto

Wprowadzenie nowego, profilowanego podejścia do bezrobotnych, uwzględniającego indywidualne potrzeby szukającego pracy, to główny cel przyjętego w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów projektu założeń nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rząd chce, aby osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy pomogli indywidualni doradcy i profilowane podejście do klienta.

 

 

Nowe możliwości


Jak zapewnił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, zmiany nie dotyczą tylko funkcjonowania urzędów pracy, choć to bardzo ważny fragment, ale również stwarzają nowe możliwości aktywizacyjne, szczególnie dla osób młodych, tych powyżej 50. roku życia czy dla rodziców, którzy wracają do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

 

   

W urzędach pracy bezrobotni będą mogli liczyć na pomoc ze strony doradców. Każdy zarejestrowany poszukujący pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego doradcę, na podstawie specjalnie stworzonego indywidualnego planu działania. Ten zaś będzie sukcesywnie dostosowywany do zmieniających się potrzeb i możliwości bezrobotnego.

 

 

Urzędy pracy otworzą się na współpracę


Pierwszeństwo w dostępie do programów specjalnych uzyskają osoby do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotni i korzystający z pomocy społecznej, rodzice dzieci do 6. roku życia lub dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Zgodnie z zapowiedzią ministra Kosiniaka-Kamysza, urzędy pracy otworzą się na współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnym agencjami pracy, którym będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym.

 

Test systemu profilowania potrwa od lipca do września i zostanie przeprowadzony w 24 powiatowych urzędach pracy, obejmując 5 600 osób bezrobotnych.

 

 

Więcej: tutaj

 

 

 

 

źródło: platforma.org, mpips.gov.pl, kprm.gov.pl

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio