Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Jakość a nie cena - reforma zamówień publicznych [WIDEO]

Dodano: 17 lipca 2013

Foto

Prawo zamówień publicznych było od lat krytykowane, jako mocno niedoskonale. W związku z tym przygotowaliśmy projekty zmian mające tę sytuację naprawić. Nasze propozycje są odpowiedzią na różne postulaty, zarówno przedsiębiorców, samorządowców i co istotne związków zawodowych, ponieważ każde kłopoty z firmami, które funkcjonowały w przestrzeni prawa publicznego, odbijały się także na kwestiach pracowniczych - powiedziałem podczas dzisiejszej (17.07) konferencji prasowej „Jakość a nie cena- reforma zamówień publicznych” organizowanej w Sejmie.

 

Wprowadzamy instrumenty, które będą wpływać na to, aby wreszcie to jakość, a nie cena decydowały o wyborze najlepszej oferty. Proponowana ustawa jest największą reformą Prawa o zamówieniach publicznych w ostatnich latach – dodał poseł PO Adam Szejnfeld, który wraz z posłanką Marią Janyską towarzyszył mi w trakcie konferencji.

 

Nie tylko kryterium ceny

 

Według naszego projektu zamawiający będzie miał obowiązek stosowania w ramach zamówienia publicznego także innych kryteriów niż cena. Jeśli uzna, że kryterium ceny jest najbardziej efektywne dla interesu publicznego, to będzie musiał to wykazać w protokole przetargowym. Przy określaniu wartości zamówienia uwzględniane mają być koszty pracy – zaznaczył poseł Adam Szejnfeld.

 

Proponujemy też, aby wartość zamówienia była waloryzowana w określonych przypadkach, doprowadzić do

 

    

upowszechnienia, tzw. katalogu dobrych praktyk, czyli wzorcowych dokumentów, które mają być udostępniane wykonawcom przez zamawiających. Chcemy również, aby wykluczenie z prawa do startowania w przetargach dotyczyło tylko tych firm, których zobowiązanie wobec zamawiającego przekracza 10 proc. wartości zamówienia  - dzisiaj jest to 5 proc. Podwyższony ma też być próg kwotowy zobowiązujący do stosowania prawa zamówień publicznych, organizowania przetargu - dzisiaj w Polsce jest to 14 tysięcy euro, podczas gdy średnia unijna kształtuje się na poziomie 50 tys. euro – mówiła posłanka Małgorzata Janyska.

 

Niezwykle skomplikowane materie

 

Proszę pamiętać ze zarówno prawo zamówień publicznych jak i prawo budowlane to są materie niezwykle skomplikowane. Nad zmianą kodeksu budowlanego pracuje specjalna komisja kodyfikacyjna przy premierze. Prace te już dobiegają końca, tak wiec to, co przygotowaliśmy, to jest efekt na prawdę długiej i niezwykle ważnej pracy - oświadczyłem. Także trzeba pamiętać, że praktyka ostatnich kilku lat kiedy ruszył ogromny front robót w Polsce w istocie przyniosła nam też odpowiedzi na wszystkie słabości w zapisach ustawowych, na które możemy dzisiaj odpowiedzieć tym projektem - konkludowałem.

 

 

Więcej: WIDEO, założenia reformy.

 

 

 

Źródło: sejm.gov.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio