46. posiedzenie Sejmu RP - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

46. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 23 lipca 2013

Foto

Dzisiaj (23.07.) rozpoczęliśmy ostatnie przed wakacjami, czterodniowe posiedzenie Sejmu RP, w trakcie, którego będziemy pracować nad, m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz dyskutować o drugim z trzech rządowych projektów ustaw deregulacyjnych, który ma objąć kolejne 91 zawodów.

 

 

Nowelizacja budżetu

 

W trakcie 46. posiedzenia Sejmu RP rozpoczniemy prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zawiesza obowiązek stosowania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Jest to sytuacja, gdy relacja długu publicznego do PKB jest większa od 50 proc. a nie większa od 55 proc. Przekroczenie tego progu oznacza, że w projekcie budżetu na kolejny rok relacja deficytu do dochodów nie może być wyższa niż w budżecie z roku, w którym próg został przekroczony.

 

 

 

     

Zdaniem rządu utrzymanie tych przepisów spotęgowałoby spowolnienie gospodarcze w Polsce wynikające z trwającego kryzysu w strefie euro. Rząd proponuje także zawieszenie stosowania w 2013 r. tymczasowej reguły wydatkowej. Reguła ta ogranicza tempo wzrostu tzw. wydatków elastycznych (których wysokość może być regulowana przez rząd) i nowych wydatków sztywnych (które budżet państwa musi ponieść) do 1 proc. realnie (czyli ponad inflację) w skali roku w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu nałożonej na Polskę przez Radę Unii Europejskiej.

 

 

Rząd przyjął projekt 16 lipca 2013 r. Projekt wpłynął do Sejmu 17 lipca 2013 r., a 19 lipca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania. W pracach nad projektem rząd będzie reprezentowany przez ministra finansów.

 

Druga transza deregulacji


W pierwszym czytaniu będziemy pracować także nad rządowym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Propozycja ta stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Obejmuje 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, podlegających odpowiednio ministrom: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz finansów.

 

Na liście profesji zawartych w drugim projekcie deregulacyjnym są m.in. różnej specjalności architekci, a także 

     

inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. 

 

Deregulacja obejmie również urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolniona ma być również część zawodów lotniczych.

 

Proponowanym zmianą będzie też podlegać kilka profesji kolejowych, jak również związane z obsługą metra. Wśród zawodów, które zostaną zderegulowane, są ponadto: nurek I, II i III klasy, nurek saturowany, kierownik prac podwodnych I i II klasy, operator systemów nurkowych. Na liście znajdują się także profesje z zakresu żeglugi śródlądowej i morskiej.

 

Bardziej otwarty rynek finansowy

 

Oprócz zawodów technicznych drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.

 

Według badania z 2011 r. Polska zalicza się do krajów OECD w największym stopniu regulujących dostęp do zawodów związanych z rachunkowością, a także do profesji architekta i inżyniera. Nadmierne regulowanie tych zawodów niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.

 

Rząd przyjął projekt 25 czerwca 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 17 lipca 2013 r. 18 lipca 2013 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu w pracach nad projektem został upoważniony minister sprawiedliwości.

 

 

Więcej [WIDEO] tutaj.

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio