Zakończyło się 46. posiedzenie Sejmu RP - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 46. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 29 lipca 2013

Foto

W piątek (26.07.) zakończyło się 46 posiedzenie Sejmu RP, podczas którego przyjęliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2012 r. i udzieliliśmy absolutorium rządowi. Uchwaliliśmy także nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz powołaliśmy nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Było to ostatnie posiedzenie Sejmu przed przerwą wakacyjną.

 

 

W trakcie obrad Izby, minutą ciszy uczciliśmy pamięci ofiar tragicznej katastrofy kolejowej w Hiszpanii oraz podjęliśmy przez aklamację uchwałę w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince.

 

Wykonanie budżetu przyjęte

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r., przyjętym przez rząd pod koniec maja br., dochody budżetu państwa wyniosły 287 mld 595 mln 114 tys. zł, a wydatki sięgnęły 318 mld 1 mln 861 tys. zł. W efekcie deficyt budżetu państwa wyniósł 30 mld 406 mln 746 tys. zł. Dochody budżetu państwa w 2012 r. były niższe od

           

zaplanowanych w ustawie budżetowej o 2,1 proc., czyli 6 mld 171 mln 14 tys. zł. Jak wskazał rząd, do najważniejszych czynników, które miały wpływ na ich obniżenie, należy zaliczyć m.in.: niższy niż zakładano wzrost PKB, tempo wzrostu spożycia indywidualnego, wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 3,5 proc. Odnotowano także spadek dochodów pochodzących z podatku od towarów i usług, co było, jak wskazywał rząd, efektem spowolnienia gospodarczego.

 

 

 

Nowelizacja budżetu

 

Podczas minionego posiedzenia Sejmu, zdecydowaliśmy także o zawieszeniu 50-proc. progu ostrożnościowego, co zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Ustawa przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu, tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 proc. W takiej sytuacji, z którą mamy do czynienia od kilku lat, rząd nie może uchwalać projektu budżetu, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa, niż relacja ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej.

 

Ponadto ustawa zawiesza tymczasową regułę wydatkową, która mówi, że wydatki, tzw. elastyczne nie mogą rosnąć więcej niż 1 proc. powyżej inflacji.

 

Kwiatkowski prezesem NIK

 

Zdecydowaną większością głosów, na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołany został Krzysztof

     

Kwiatkowski, którego kandydaturę rekomendowałem osobiście w czwartek (25.07.) podczas obrad sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

 

W myśl art. 205 ust. 1 Konstytucji RP prezes NIK-u jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią  kadencję. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Regulaminu Sejmu uchwałę Sejmu w tej sprawie Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków prezes NIK-u składa przysięgę przed Sejmem.

 

 

 

 

Więcej: sejm.gov.pl

 

 

 

Źródło, fot.: tvpparlament.pl, sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio