Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rząd za zmianami w ustawie o podatku dochodowym

Dodano: 07 sierpnia 2013

Foto

Przyjęte wczoraj (6.08.) przez Radę Ministrów projekty nowelizacji ustaw o: podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw mają zapewnić większą sprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również uszczelnić system podatkowy. Uszczelnienie przepisów w tej sferze spowoduje większe wpływy z CIT-u od tej grupy podatników, która unikała opodatkowania wykorzystując schematy optymalizacyjne.

 

Proponowane zmiany ograniczono do spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych.

 

SK i SKA płatnikami podatku CIT

 

Przewidziano włączenie spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA) w zakres przepisów ustawy o CIT. Do tej pory dochody tych spółek nie podlegały opodatkowaniu na poziomie spółki. Opodatkowany był jedynie dochód wspólników, ww. spółek. Zmiana w systemie opodatkowania oznacza, że spółki te będą – podobnie jak to ma miejsce w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Większa spójność systemu podatkowego

 

Nowe przepisy przewidują także przyznanie podmiotowości prawno-podatkowej spółce komandytowej, co

     

oznacza, że sytuacja jej wspólników zostanie zrównana z sytuacją wspólników SKA. Opodatkowanie komandytariusza będzie tożsame z akcjonariuszem, a komplementariusza będzie podlegać regułom dotyczącym komplementariuszy w SKA.

 

Takie rozwiązania wpłyną na większą spójność systemu podatkowego i będą realizacją zasady równości wobec prawa podmiotów znajdujących się w porównywalnej sytuacji.

 

 

Więcej: premier.gov.pl

 

 

 

Źródło: premier.gov.pl

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio