Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Senat RP zatwierdził kandydatury RPD i prezesa NIK

Dodano: 10 sierpnia 2013

Foto

Senat RP zatwierdził wczoraj (9.08.) wybór byłego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Marka Michalaka na Rzecznika Praw Dziecka. Obie kandydatury zostały zgłoszone przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

 

Kandydaturę Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa NIK-u osobiście rekomendowałem przed komisją ds. kontroli państwowej, podkreślając, że jest to człowiek niezwykle doświadczony - poseł, a w poprzedniej kadencji senator, w latach 2009-11 minister sprawiedliwości. We wszystkich tych rolach był osobą niezwykle merytorycznie i profesjonalnie podchodzącą do spraw, które mu powierzano na rożnych szczeblach. Kwiatkowski to człowiek, zrównoważony w swoich opiniach, wszechstronny, a zarazem gwarantujący bezstronność w pełnieniu funkcji prezesa NIK-u

 

Strażnik grosza publicznego


26 lipca Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa NIK-u wybrał Sejm, a wczoraj za Kwiatkowskim opowiedziało się 59 senatorów. 6-letnią kadencję na fotelu prezesa Izby rozpocznie z chwilą złożenia ślubowania przed Sejmem, co ma nastąpić 27 sierpnia. Wtedy też formalnie złoży on mandat poselski.

 

Najwyższa Izba Kontroli to najwyższy i niezależny organ sprawujący kontrolę z misją strażnika grosza publicznego. Już blisko od 100 lat NIK ocenia gospodarowanie środkami publicznymi przez: rząd, przedsiębiorstwa należące do państwa oraz samorządy.

 

Dobro dziecka priorytetem

 

Dla Marka Michalaka będzie to już druga kadencja na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. Po raz pierwszy został wybrany na urząd RPD 23 lipca 2008 roku. Po zatwierdzeniu wyboru przez Senat złożył ślubowanie przed Sejmem 25 lipca 2008 r.

     

Jako RPD zorganizował, m.in. Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, gdzie spotkali się badacze i popularyzatorzy myśli Korczakowskiej w Polsce i na świecie. Starał się doprowadzić do wycofania zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka, co udało się w zeszłym roku.

 

Angażował się także w prace nad ustawą o zapobieganiu przemocy w rodzinie - zabiegał, by wpisać do niej zakaz bicia dzieci. Fakt, iż udało się to zrobić, uważa za jeden z jego największych sukcesów. Sprzeciwiał się też stygmatyzowaniu dzieci z in vitro.

 

Marek Michalak w trakcie swojej 5-letniej kadencji na stanowisku Rzecznika Prawa Dziecka zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro dziecka.

 

Kontynuacja dobrej pracy

 

12 lipca na Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wybrał Sejm. W Senacie za udzieleniem zgody na jego powołanie, w tajnym głosowaniu, opowiedziało się 59 senatorów. Pięcioletnia kadencja Michalaka rozpocznie się po wakacjach, gdy złoży ślubowanie w Sejmie.

 

Rzecznik Praw Dziecka jest jednoosobowym, konstytucyjnym organ władzy państwowej stojącym na straży praw dziecka. Prawa te określone są w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych przepisach prawa. 

 

 

 

źródło, fot.: lubiepo.pl, interia.pl, senat.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio