Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich [WIDEO]

Dodano: 11 sierpnia 2013

Foto

Umożliwienie wszystkim wyborcom głosowania korespondencyjnego zarówno w wyborach do Sejmu i Senatu, jak i wyborach prezydenckich oraz samorządowych przewiduje projekt noweli Kodeksu wyborczego, autorstwa KP Platforma Obywatelska. Dotychczas głosować korespondencyjnie mogą jedynie wyborcy niepełnosprawni i tylko na terenie Polski.

 

Dodatkowa gwarancja powszechności prawa wyborczego

 

Założenia projektu przedstawili na czwartkowej (8.08.) konferencji prasowej: wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Małgorzata Kidawa-Błońska, poseł Marek Wójcik oraz senator Witold Gintowt-Dziewałtowski. Zgodnie z przedstawioną nowelizacją prawa wyborczego, jeśli wyborca będzie chciał głosować korespondencyjnie w kraju, to będzie zgłaszał taki zamiar wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, zaś za granicą - konsulowi. Otrzyma wówczas pakiet wyborczy zawierający, m.in. kartę do głosowania wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego.

 

Głosowanie korespondencyjne to dodatkowa gwarancja powszechności prawa wyborczego. Chcemy, aby było

     

ono dostępne dla osób, które nie miały do tej pory możliwości pójścia do lokalu wyborczego, np. z powodów zawodowych. Policjanci na służbie, lekarze na dyżurach, osoby pracujące w systemie pracy weekendowej - te wszystkie osoby będą mogły skorzystać z głosowania korespondencyjnego - mówił na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Marek Wójcik.

 

 

 

Na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych

 

Uważamy również, że w każdym lokalu wyborczym powinny być dostępne nakładki w alfabecie Braille'a na karty do głosowania, a także by były one wysyłane wraz z pakietem wyborczym. Chcemy też zwiększyć liczbę lokali, które będą dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Dotychczas dla osób niepełnosprawnych musiała być dostosowana 1/5 lokali wyborczych, a od stycznia 2015 r. - 1/3. Postulujemy podniesienie tej wartości do 2/5.

 

Zmiany ułatwiające życie obywateli

 

Zmiany mają dotyczyć również sprawozdań finansowych. Chcemy wprowadzić obowiązek informowania o wpłatach obywateli polskich na rzecz komitetów wyborczych także w przypadku komitetów lokalnych, a nie jak dotychczas tylko ponadlokalnych. Pełnomocnik finansowy podlegałby karze za niedopełnienie obowiązku prowadzenia, umieszczania na stronie internetowej lub uaktualniania rejestru zaciągniętych kredytów lub rejestru wpłat osób fizycznych.

 

Liczymy na poparcie wszystkich ugrupowań parlamentarnych, bo proponowane zmiany mają być przede wszystkim ułatwieniem dla obywateli - mówili przedstawiciele klubu.

 

 

Więcej, [WIDEO] : klub.platforma.org

 

 

 

 

Źródło: platforma.org, klub.platforma.org

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio