Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Dodano: 13 sierpnia 2013

Foto

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, rząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. W dokumencie zawarto korzystniejsze niż obecnie warunki dla lokowania inwestycji w Polsce, co pozwoli utrzymać pozycję kraju atrakcyjnego dla inwestycji zagranicznych, zwiększyć potencjał polskiej gospodarki oraz poprawi konkurencyjność przedsiębiorstw.

 

W programie, przede wszystkim, obniżono parametry znaczących projektów z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do 750 mln zł i 200 miejsc pracy lub 500 mln zł i 500 miejsc pracy. Dopuszczono ponadto możliwość dłuższego okresu finansowania inwestycji, nie dłużej jednak niż do końca 2020 r.

 

Mniejsze bezrobocie zwłaszcza wśród ludzi młodych

 

Wsparcie otrzymają także inwestycje produkcyjne ulokowane w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 proc. 

      

średniej krajowej. Zaproponowano, aby w miejscach tych mogły powstawać inwestycje gwarantujące 500 nowych miejsc pracy przy nakładach 500 mln zł lub 200 miejsc pracy i 750 mln zł. Takie rozwiązanie zaktywizuje gospodarczo te tereny, a co ważne - wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

 

Istotną zmianą jest obniżenie wymogu minimalnych kosztów inwestycji z 3 mln zł do 1,5 mln zł dla sektora

badawczo-rozwojowego, dopuszczone będzie wspieranie projektów badawczo-rozwojowych z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji.

 

Nowoczesna gospodarka

 

Rząd zdecydował także o włączeniu do specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej i kostrzyńsko-słubickiej, terenów atrakcyjnych inwestycyjnie. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, które są tak potrzebne w okresie spowolnienia gospodarczego. Strefy są nie tylko skutecznym instrumentem inwestycyjnym, ale powstają w nich produkty innowacyjne i zaawansowane technologicznie, które budują w Polsce nowoczesną gospodarkę.

 

 

Więcej: premier.gov.pl

 

 

 

Źródło, fot.: premier.gov.pl, platforma.org

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio