Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisana - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisana

Dodano: 18 sierpnia 2013

Foto

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w tygodniu nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia opłacanie z budżetu państwa składek za osoby nieubezpieczone, przedsiębiorców, zleceniobiorców i rolników przez okres do trzech lat sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem.

 

 

Dzięki nowelizacji od 1 września z budżetu państwa opłacane będą składki na ubezpieczenia społeczne osobom

 

    

rezygnującym z pracy w związku z opieką nad dzieckiem, pracującym dotychczas na podstawie umowy zlecenia, prowadzącym firmy, współpracującym ze zleceniobiorcami i przedsiębiorcami, a także osobom dotąd nieubezpieczonym. Zmiany obejmą także ubezpieczonych w KRUS.

 

Teraz budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne m.in. za osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę zlecenie, mające bezpośrednio przed rozpoczęciem opieki co

najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy. Osobom mającym krótszy staż oraz osobom nieubezpieczonym budżet państwa będzie finansował tylko składki na ubezpieczenie emerytalne.

 

W opinii prezydenta Bronisława Komorowskiego, ustawa jest ważnym elementem polityki rodzinnej państwa. To właśnie niestabilność rynku pracy i wynikający z tego brak bezpieczeństwa socjalnego jest jedną z przyczyn odkładania decyzji o posiadaniu dzieci. Docenienie czasu poświęconego na opiekę nad dzieckiem poprzez uwzględnianie go przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnychjest niezwykle istotne z perspektywy  rodziców.

 

Większy stopień liberalizacji

 

Rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi dla przemysłu energochłonnego - to najważniejsze założenia nowelizacji Prawa energetycznego, którą również podpisał prezydent. Zmiany mają doprowadzić do wycofania skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepełne wdrożenie przez Polskę wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Najważniejsze zastrzeżenia KE w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. W swoich pozwach KE domaga się kar finansowych.

 

Jednym z najważniejszych zapisów znowelizowanej ustawy było wprowadzenie tzw. obliga gazowego, czyli obowiązku sprzedaży przez firmy obracające gazem określonej części surowca za pośrednictwem giełdy. Posłowie chcieli początkowo, by od wejścia ustawy w życie do końca 2013 r. obligo wynosiło 30 proc., w pierwszej połowie 2014 r. - 50 proc., a od 1 lipca 2014 r. - 70 proc. całej ilości sprzedaży.

 

Nowelizacja ustawy o BFG

 

Inną nowelizacją podpisaną przez prezydenta jest również nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy przewidują utworzenie funduszu stabilizującego dla sektora bankowego, zasilanego wpłatami z, tzw. opłaty ostrożnościowej.

 

Fundusz ma przede wszystkim służyć do udzielania bankom przez BFG, na wniosek ministra finansów, tzw. gwarancji rekapitalizacyjnej, która będzie służyła do zwiększenia funduszy własnych banków.

 

 

Więcej: prezydent.pl

 

 

 

 

Źródło, fot.: prezydent.pl

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio