Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 47. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 01 września 2013

Foto

Usprawnienie postępowania karnego i zakończenie reformy w zakresie wieku szkolnego oraz obniżka do 0,5 proc. opłaty interchange do transakcji kartami płatniczymi - to tylko niektóre ze zmian, które przyjęliśmy podczas zakończonego w piątek (30.08.), czterodniowego posiedzenia Sejmu RP.

 

 

Usprawnienie postępowania karnego

 

Uchwalona nowelizacja KPK oraz niektórych innych ustaw, wprowadza kontradyktoryjność procesu karnego, czyli sytuację, w której strony są sobie równe i toczą spór przed sądem pełniącym rolę arbitra. Przyjęte zmiany mają też usprawnić postępowanie karne zarówno poprzez przyspieszenie poszczególnych czynności, ich lepsze zorganizowanie, jak i wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne. Cel ten ma zostać osiągnięty przede wszystkim przez wyeliminowanie – za zgodą stron – z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Przyjęta nowelizacja trafi teraz do Senatu.

 

Od września 2015 wszystkie sześciolatki pójdą do szkoły

 

Ustawa o systemie oświaty, którą również znowelizowaliśmy ma stanowić łagodne zakończenie procesu obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego, dzięki rozwiązaniom ułatwiającym dzieciom młodszym przystosowanie się do warunków szkolnych. Celem ustawy jest stworzenie w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej warunków podobnych do tych, do których dziecko przyzwyczaiło się w przedszkolu.

 

    

 

Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w 2008 r. będzie miało charakter etapowy. Od 1 września 2014 r. do I klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w 2015 r., choć będą mogły pójść do szkoły w wieku sześciu lat na wniosek rodziców. Od września 2015 r. do szkoły pójdą już wszystkie sześciolatki. Nowe przepisy przewidują, że od września 2014 r. liczba uczniów w klasach I nie będzie mogła przekroczyć 25 dzieci. Nowelizacja zostanie następnie przesłana do Senatu.

 

Regulacja opłaty interchange

 

Uchwaliliśmy również nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Celem nowych przepisów jest rozwój obrotu bezgotówkowego oraz wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji przy pomocy kart płatniczych. Nowelizacja reguluje w ustawie wysokość tzw. opłaty interchange, pobieranej przy transakcjach kartami płatniczymi przez wydawców kart od akceptantów za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Opłata nie będzie mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji. Dotychczas organizacje kartowe nie były ograniczone przepisami przy ustalaniu tej prowizji. Teraz ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio