Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Spotkanie z szefami struktur wielkopolskiej PO [FOTO]

Dodano: 02 września 2013

Foto

Wraz z początkiem września rozpoczynamy kolejny etap wyłaniania władz Platformy Obywatelskiej. W najbliższym czasie wybierzemy władze wszystkich szczebli w regionie, a całość procesu wyborczego zwieńczy listopadowa Konwencja Krajowa - mówiłem w piątek (02.09.) podczas spotkania z szefami struktur wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej w Poznaniu.

 

 

Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PO zebrania wyborcze w kołach muszą odbyć się pomiędzy 1 a 15 września, w powiatach pomiędzy 30 września a 6 października. Zjazdy wyborcze w regionach muszą odbyć się pomiędzy 21 a 27 października, a Konwencja Krajowa 23 lub 30 listopada - przypomniałem.

 

Wybory w strukturach lokalnych PO

 

Na regionalnych stronach internetowych Platformy Obywatelskiej, w zakładce Nasz region, znajdują się informacje na temat Bazy Wyborczej kół i powiatów w poszczególnych regionach PO. Baza Wyborcza niezbędna jest dla ustalenia liczby delegatów wybieranych przez poszczególne struktury. Informacje o Bazie Wyborczej zamieszczone na stronach stanowią jedyną podstawę prawidłowego obliczenia liczby wybieranych delegatów – dokonanie wyborów w oparciu o inne Bazy Wyborcze będzie wadliwe - poinformowałem. Ze stron internetowych pobrać można także przydatne dokumenty związane z wyborami wewnętrznymi - dodałem.

 

    

 

Baza Wyborcza nie rozstrzyga o biernym i czynnym prawie wyborczym osób w niej uwzględnionych. Potwierdzeniem uprawnienia do udziału w zebraniach i zjazdach są zapisy w Centralnym Rejestrze Członków Platformy Obywatelskiej. Podstawą przeprowadzenia zebrania w kole lub zjazdu będą listy obecności wygenerowana z Centralnego Rejestru Członków przez biuro właściwego regionu - zaznaczyłem. Przed odbyciem zebrania w kole, konieczne jest uzyskanie listy obecności na zebranie w biurze regionalnym - podkreśliłem.

 

Zdecydują delegaci

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Statutu PO i Regulaminem wyborów w strukturach PO, w zjazdach powiatów uczestniczą delegaci z kół wybrani w proporcji do Bazy Wyborczej koła, według zasad określonych przez Zarząd Regionu, członkowie rady w powiecie, radni wszystkich szczebli samorządowych z terenu powiatu oraz członkowie Platformy, pełniący urząd wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z terenu powiatu - mówił poseł Mariusz Witczak, sekretarz wielkopolskiej PO.W zjazdach regionów uczestniczą delegaci wybrani na zjazdach w powiatach, członkowie rady regionu, regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego - wyjaśnił poseł Witczak.

 

 

Więcej [GALERIA]: tutaj.

 

 

 

Regulamin wyborów w strukturach Platformy Obywatelskiej RP: [POBIERZ]

 

 

Statut PO: [POBIERZ]

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio