Spotkanie z kulturą: O pocieszeniu jakie daje sztuka - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Spotkanie z kulturą: O pocieszeniu jakie daje sztuka

Dodano: 06 września 2013

Foto

Tym razem, na pierwszy wrześniowy weekend, kilka spostrzeżeń "O pocieszeniu jakie daje sztuka". Tekst pochodzi z Zeszytów Artystycznych, z 1986 r.

 

Zeszyty są pismem artystycznym i naukowym poświęconym szeroko pojętym zagadnieniom z zakresu sztuk wizualnych oraz edukacji artystycznej. W unikalny sposób łączą w sobie analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Są jedynym akademickim artystycznym pismem w Polsce o tak długiej tradycji. Pismo ukazuje się od 1983 roku.

 

 

"O pocieszeniu jakie daje sztuka"

 

Jednym z najpiękniejszych i najdziwniejszy fragmentów biblijnej Księgi Rodzaju jest historia budowy wieży Babel. Opowieść ta, zapładniając wyobraźnię twórców we wszystkich nowożytnych epokach, może być interpretowana w wieloraki sposób, ale dwie interpretacje wydają się być dziś szczególnie inspirujące.

 

Pierwsza, związana ściśle z tradycją kultury chrześcijańskiej, podąża w ślad za objaśnieniami teologów i biblistów:

    

Bóg karze zuchwałych budowniczych, którzy chcieli dosięgnąć niebios i pragnęli zmusić do uległości inne ludy aby, będąc narodem jednej mowy, na trwałe zjednoczyć się wokół wieży Babel – symbolu świetności ich kultury: Tak zdobędziemy sobie rozgłos, abyśmy nie musieli rozpraszać się po całej ziemi[1]. Pycha staje się przyczyną pomieszania ludzkich języków. Bóg dzieli więc ludzi i rozprasza, a właściwie dzieli ich i rozprasza złe postępowanie czyli popełniony grzech.

 

 

W interpretacji kulturowej wieża Babel będzie odtąd symboliczną granicą pomiędzy świetną przeszłością, złotymi czasami jedności i potęgi dawnej kultury,  a czasem aktualnie przeżywanym, w którym owa wspólnota jest przedmiotem tęsknot świata podzielonego, ciężko doświadczonego historią skłóconych i zróżnicowanych cywilizacji.

 

Druga z interpretacji doszukuje się w tym wydarzeniu znaczeń pozytywnych: pomieszanie języków jest według niej przede wszystkim darem języków, dziełem ocalenia człowieka poprzez skierowanie go na drogę rozwoju indywidualnej osobowości[2].

 

 

Cały tekst dostępny jest tutaj.

 

 


[1] Rdz 11,4.

[2] H. Siewierski, Wieża Babel i dar języków [w] Znak, 1980, nr 316, R. Mazurkiewicz, Semiotyka wieży Babel [w] Znak, 1982, nr 329.

 

 

 

 

Źródło, fot.: Zeszyty Artystyczne, PWSSP, Poznań, 1986 r.http://za.uap.edu.pl/, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio