Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 48. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 11 września 2013

Foto

Drugie czytanie projektu noweli budżetu na 2013 r. to najważniejszy punkt rozpoczynającego się dzisiaj (11.09.) dwudniowego posiedzenia Sejmu. Propozycje zmian w budżecie na 2013 rok będą głosowane w piątek, już na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Będziemy również pracować nad zmianami w ustawach o VAT, CIT oraz PIT. W drugim czytaniu zajmiemy się także projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

 

Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożyła Renata Janik, która zastąpi w ławach poselskich klubu PO zmarłego w sierpniu Konstantego Miodowicza.

 

Nowelizacja budżetu

 

Nowelizacja budżetu zakłada zwiększenie deficytu o ok. 16 mld zł, do 51,6 mld zł. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności. Powodem nowelizacji są niższe niż zakładano wpływy  podat-

    

kowe w okresie styczeń-lipiec br. W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.

 

Proponowane cięcia w wydatkach nie dotkną bezpośrednio obywateli, a jednocześnie przyniosą realne oszczędności dla budżetu państwa. Rząd dokonał też korekty prognozowanej inflacji. W budżecie była ona szacowana na 2,7 proc., w projekcie nowelizacji jest to 1,6 proc.

 

Łatwiej dochodzić należności pieniężnych

 

W trakcie obrad rozpatrzymy też rządowy projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Projekt ustawy wdraża przepisy dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Zawarte w niej przepisy mają gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość oraz szybkość działania w przypadku współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych.

 

Projekt ustawy przewiduje w szczególności współpracę z państwami członkowskimi UE, polegającą na wymianie informacji o zobowiązanych do płacenia podatków, powiadamianiu o dokumentach oraz dochodzeniu lub zabezpieczaniu należności pieniężnych.

 

Możliwość powołania Rady Seniorów

 

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej przepisy o samorządzie gminnym, to kolejny punkt posiedzenia. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania rad seniorów o charakterze konsultacyjno – opiniodawczym. Zgodnie z proponowaną nowelizacją rada gminy będzie mogła powołać, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk seniorskich, gminną radę seniorów. Utworzenie rady seniorów ma być także możliwe przy jednostce pomocniczej gminy, m.in. sołectwie, dzielnicy, osiedlu.

 

W skład rady seniorów mają wchodzić przedstawiciele osób starszych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Projekt wpłynął do Sejmu 28 maja 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 16 lipca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 

 

Więcej [WIDEO/TRANSMISJA] : sejm.gov.pl

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio